недеља, 5. октобар 2014.

Ogrevno drvo (Firewood)

PRODAJA OGREVNOG DRVETA
sztr "Đurić-co" Ljubovija

Sa nama nema zime

Ogrevno drvo sečemo na dužinu od 33cm:
  • krupnije za kamine i peći
  • sitnije za šporete i peći

Za ogrevno drvo koristimo bukvu i hrast.
Sečeno ogrevno drvo pakujemo na pletene ili drvene palete.